Kontakt

 

 

Verket og Bogen Vel, Fjordveien 26, 3490 Klokkarstua    

E-post:

Leder:     Solveig Pfeiffer    fjordhuset26@gmail.com

Kasserer: Knut Tønnesen    knut.tonnessen3b@gmail.com             

Utleie:     Runi Rogers         runi-ro@online.no

 

 

Styret 2020/2021

Styret

Leder

Kasserer

Sekretær

Styremedlemmer

 

 Varamedlemmer

 

Solveig Pfeiffer                         

Knut Tønnesen

Jens Chr. Brosø

Signe Martinsen

Jørn Østern

Torill Lislerud

Arne Lislerud

 

Valgkomite

Arne Lislerud

Fred Arild Eek

Rolf Edvardsen

 

Huskomite

 

Arne Lislerud

 

Otto Blickfelt

  

Trond Evjen