Kontakt oss

Styret for Verket og Bogen Vel 2021/2022    
Org. nr. 992 704 861      
Fjordveien 26      
3490 Klokkarstua      
       
Styret:      
Leder Kim Jarre 930 71 450 kim.jarre@gmail.com   Fjordveien 3D 
Nestleder Harald Jacobsen 934 03 652 harald.jacobsen@if.no Fjordveien 73
Kasserer Solveig Pfeiffer 977 94 288 sol_pfeiffer@hotmail.com Fjordveien 49
Sekretær Merete Horgen  480 52 448 meretehorgen@hotmail.com Fjordveien 8
Styremedl. Per Aage Østern  913 21 217 pao@nwm-as.com Fjordveien 42
Vararepresentanter:      
Bjørn-Erik Eriksen  922 36 900 e.bjornerik@gmail.com   Fjordveien 17B
Trond Evjen 909 21 125 trond.evjen@gmail.com Fjordveien 63A
       
Ansvarlig for utleie:      
Runi Rogers 99 73 14 04 runi-ro@online.no Fjordveien 55A
       
Valgkomité:      
Knut Tønnesen      
Fred Arild Ek      
       
Huskomité:      
Trond Evjen      
Arne Lislerud      
Otto Blichfeldt      
Roger Gundersen