Kontakt

 

 

Verket og Bogen Vel, Fjordveien 26, 3490 Klokkarstua    

E-post:

Leder:     Anne B. Eek            fjordhuset26@gmail.com

Kasserer: Unni Mortensen    unni.mor@online.no                

Utleie:     Runi Rogers           runi-ro@online.no

 

Styret valgt 25 april 201

Styret

Leder

Kasserer

Styremedlemmer

 

 

Varamedlemmer

 

Anne B. Eek                          

Unni Mortensen

Jens Brosø

Roger Gundersen

Solveig Pfeiffer

Torill Lislerud

Kåre Brosø

 

Valgkomite

Arne Lislerud

Fred Eek

Rolf Edvardsen

 

Huskomite

 

Trond Evjen

 

Otto Blickfelt

  

Arne Lislerud