Kontakt oss

 

 

Styret for Verket og Bogen Vel 2021/2022, Fjordveien 26, 3490 Klokkarstua    

Leder:     Kim Jarre             930 71 450      kim.jarre@gmail.com   Fjordveien 3D 

 

Kasserer: Solveig Pfeiffer      977 94 288      sol-pfeiffer@hotmail.com   Fjordveien 49

 

Sekretær: Jørn Østern          928 39 732       jornostern@gmail.com       Fjordveien 35

 

Styremedlem:  Per Aage Østern   913 21 217  pao@nwm-as.com    Fjordveien 42

 

Styremedlem:  Signe Martinsen   988 23 055 signe.martinsen@gmail.com  Fjordveien 87

 

1. Vararepresentant:   Arne Lislerud  959 47 776 lislerud.arne@gmail.com   Fjordveien 43

 

2. Vararapresentant:   Bjørn-Erik Eriksen    922 36 900    e.bjornerik@gmail.com  Fjordveien 17B

 

 

 Ansvarlig for utleie 

 

Runi Rogers   Fjordveien 55A       

Mobil: 99 73 14 04  

E-post: runi-ro@online.no

 

Valgkomite

Knut Tønnesen

Fred Arild Eek

Rolf Edvardsen

 

Huskomite

 

Arne Lislerud

 

Otto Blickfelt

  

Trond Evjen