13. mai, 2019

Sintef i Svelviksand

SINTEF starter re-etableringen av feltlaboratoriet på Verket.

Feltlaboratoriet på Verket skal re-etableres i regi av SINTEF for å videreføre forskning knyttet til CO2 lagring. Det vises til orienteringsmøte som ble holdt 1. oktober i Fjordhuset og til søknader sent til Hurum kommune om dispensasjon fra reguleringsplanen og om byggetillatelse.

Feltlaboratoriet er lokalisert inne på Svelviksand sitt område og er plassert tilnærmet samme sted som sist; det vil si i området rundt den røde stålcontaineren. Re-etableringen vil gjøre om en eksisterende brønn slik at CO2 kan bli injisert ned i bakken på 65 meters dyp. I tillegg vil det bores fire nye brønner som skal instrumenteres med sensorer som kan følge med på hvordan CO2-gassen beveger seg nede i bakken.

Vi ønsker nå å gi beskjed om at arbeidet med å bore og instrumentere de nye brønnene starter i uke 20, alternativt i uke 21. I starten vil det være brønnboringsfirmaet Brøker AS fra Danmark som står for arbeidet. Fra uke 22 og utover vil i tillegg geologer fra Ruden AS og forskere fra SINTEF, GFZ fra Tyskland og Lawrence Livermore National Laboratories i USA bidra. Arbeidet er forventet å vare i 7-8 uker. Vi oppfordrer til å vise varsomhet dersom dere går tur i nærheten av feltlaboratoriet, da det vil være plassert bore- og anleggsmaskiner på området.

Det vil i løpet av uke 20 bli opprettet en egen internettside med informasjon og nyheter fra feltlaboratoriet. Denne vil oppdateres kontinuerlig. Nettsiden har følgende adresse: https://www.sintef.no/projectweb/svelvik-co2-field-lab/.

Dersom det er spørsmål kan de stilles til Klaus på 94984525 eller klaus.hagby@sintef.no. Han vil også sitte i Svelviksands gamle kontorlokaler i Fjordveien 21b i vanlig arbeidstid alle ukedager.

Med vennlig hilsen SINTEF v/Klaus Hagby

Velkommen til Verket og Bogen Vel                                          
 Verket og Bogen Vel ble startet i 1948

I vellets første protokoll kan vi lese:  -

Verket og Bogen vel ble stiftet fredag den 6. februar 1948 på bedehuset Tabor.
Der var møtt fram ca. 70 personer fra stedet.

Videre står det: – Foreningens formål er å virke til kretsens gavn. 

Ja, enklere kan det vel ikke sies. Det er også spesielt å merke seg at Verket og Bogen Vel startet sin virksomhet i bedehuset Tabor. 

Og 60 år etter i 2008, fikk vellet hele huset i gave av menigheten i Tabor og Tabor ble til Fjordhuset.

                                                                               

Fjordhuset leies ut til arrangementer.

Vil du leie Fjordhuset, trykk her

Fjordhuset er nå restaurert og pusset opp, etter mange dugnadstimer!  Huset inneholder foruten festsal, nytt kjøkken og toaletter. Storsalen har plass til ca. 40/50  mennesker.

  • Usjenert stort uteområde med mange muligheter
  • Flotte solforhold og utsikt over fjorden.
  • ”Midtskogen” et friluftsområde i nærmiljøet
  • Kystveien går gjennom hele området

Fjordhuset er den ideelle plassen for selskap av alle slag. Familiesammenkomst, konfirmasjon, møter, jubileer og mange andre formål.

Verket og Bogen Vel,  Fjordveien 26, 3490 Klokkarstua  E-post: fjordhuset26@gmail.com

  • Web ansvarlig Anne B. Eek