Årsrapport 2018

17. apr, 2019

Klikk her for regnskapet 2018

3. apr, 2019

Klikk her for årsrapporten

1. apr, 2019

Velkommen til årsmøte 25 april kl.18.00

Velkommen til årsmøte for Verket og Bogen vel
Møtet holdes på Fjordhuset i Fjordveien 26
Torsdag 25 april kl. 18.00
• Årsrapport
• Regnskap/ budsjett 2018
• Saker som fremlegges av styret:
- Bør Fjordhuset selges som følge av den svært anstrengte økonomien?
- Skal vi bruke mer penger på oppussing for å få mer utleie?
- Skal vi slå oss sammen med Klokkarstua velforening?

• Valg av nytt styre
• Valg av valgkomite
• Innkomne saker fra medlemmene
• Enkel servering
• Utlodning
Ønskes saker tatt opp på årsmøtet, må de være oss i hende innen torsdag 11 april på fjordhuset26@gmail.com eller skriftlig i postkassa ved Fjordhuset.
Hjertelig velkommen!
Med vennlig hilsen styret i Verket og Bogen vel.

10. jan, 2019

Forslag til aktiviteter utover våren

Vi ønsker oss forslag til aktiviteter utover våren!!

11. apr, 2019

Vi steker pølser med barna på Orografen 28 april.

Vi starter kl 1300. Det blir en omvisning og fortelling for barna om hva dette ble brukt til av Fred Eek

Velkommen til Verket og Bogen Vel                                          
 Verket og Bogen Vel ble startet i 1948

I vellets første protokoll kan vi lese:  -

Verket og Bogen vel ble stiftet fredag den 6. februar 1948 på bedehuset Tabor.
Der var møtt fram ca. 70 personer fra stedet.

Videre står det: – Foreningens formål er å virke til kretsens gavn. 

Ja, enklere kan det vel ikke sies. Det er også spesielt å merke seg at Verket og Bogen Vel startet sin virksomhet i bedehuset Tabor. 

Og 60 år etter i 2008, fikk vellet hele huset i gave av menigheten i Tabor og Tabor ble til Fjordhuset.

                                                                               

Fjordhuset leies ut til arrangementer.

Vil du leie Fjordhuset, trykk her

Fjordhuset er nå restaurert og pusset opp, etter mange dugnadstimer!  Huset inneholder foruten festsal, nytt kjøkken og toaletter. Storsalen har plass til ca. 40/50  mennesker.

  • Usjenert stort uteområde med mange muligheter
  • Flotte solforhold og utsikt over fjorden.
  • ”Midtskogen” et friluftsområde i nærmiljøet
  • Kystveien går gjennom hele området

Fjordhuset er den ideelle plassen for selskap av alle slag. Familiesammenkomst, konfirmasjon, møter, jubileer og mange andre formål.

Verket og Bogen Vel,  Fjordveien 26, 3490 Klokkarstua  E-post: fjordhuset26@gmail.com

  • Web ansvarlig Anne B. Eek