Del denne siden


Vår-blues på Fjordhuset!


Gutta fra "Særp" kommer tilbake til Verket! De spiller på sine hjemmelagde elektriske strengeinstrumenter laget av gamle redskaper. Den langskaftede skuffen Cato sitter med var skuffen de brukte for å grave ut av utedoen, altså en "dass-bass". Ulf's instrument har en litt mindre dramatisk historie, uansett låter dette bra! Gå ikke glipp av denne begivenheten, sikre deg billetter nå. Klikk på fanen "Program" øverst på siden for mer info, billettsalg osv.Lørdag 13. april kl. 19:00
Gledelig jul ønskes alle

beboere på Verket og i Bogen.


Framtidige arrangementer

kunngjøres her og på vår facebook-gruppe

(Trykk på symbolet)


------------ oOo  -------------


Vi møtes til Fjordkaffe igjen!


Verket og Bogen Vel inviterer til åpent hus på


Fjordhuset - søndag 12. november 2023 kl. 15-17


NB! Bemerk NY tid!


Vi møtes over en kopp kaffe for å si hei til hverandre, prate, friske opp gamle bekjentskap og stifte nye. Fjordkaffe avholdes én gang i måneden, av og til med et lite kåseri underveis. Datoene publiseres her samt på facebook-gruppen vår. www.verketogbogenvel.com.

Fri adgang for alle. Vi serverer kaffe og bakverk, rimelige priser.


Vi tar både Vipps og kontanter.

 

Vennlig hilsen oss i styret i Verket og Bogen vel

Bjørn Erik, Harald, Karl-Anders, Kim, Merete, Trond og Per Aage


Fjordhuset har adresse Fjordveien 26 på Verket

Vi klemmer til med et lyspunkt i høstmørket!


Billettsalget er nå igang, ring eller SMS til 9307 1450 for reservasjon, eller send en e-post til fjordhuset26@gmail.com. Eller Vipps kr. 150,- per hode til 106630 (Verket og Bogen vel). Husk å skrive på navnet ditt og "Høstjazz". Velkommen!


Da er ny gangbro over Bogenbekken ved Vasker'n på plass.


Denne gangen som et element i ett stykke. 


Stor takk til Buskerud Betongvarefabrikk AS og fabrikksjef Karl-Anders Karlson som har sponset produksjon og montasje!


Del denne siden

Besøk oss på klokkarstuadagen på lørdag!

Besøk oss på klokkarstuadagen på lørdag!

Fjerning av rynkeroser på Verksøya 2022

Rynkerose (Rosa rugosa) er en vakker men uønsket art og regnes som en av de største problemartene vi har i Norge. Rynkerose utkonkurrerer arter i den naturlige flora, inkludert truede arter. Den liker seg på sandjord og trives derfor godt på strendene på Verketsøya.

Rynkerose (Rosa rugosa) er en vakker men uønsket art og regnes som en av de største problemartene vi har i Norge. Rynkerose utkonkurrerer arter i den naturlige flora, inkludert truede arter. Den liker seg på sandjord og trives derfor godt på strendene på Verketsøya.

Oslofjordens Friluftsråd (OF) i samarbeid med Asker kommune inviterer beboere, kitere og andre brukere til dugnad der man fjerner rynkerose som har spredd seg i friområdet og på sandstrendene på Verksøya. Kommunens gravemaskin drar opp buskene og så mye av røttene mye den klarer. Det OF ønsker hjelp til er å fjerne løse plantedeler og mindre røtter. (Gift kommer ikke til å bli benyttet). Verket og Bogen vel støtter initiativet.

Aksjonen pågår mandag 12. og tirsdag 13. september kl. 10:00 – 15:00. Her kan man være med begge eller en av dagene. Det serveres enkel lunsj med drikke til deltakerne.

Oppmøte på parkeringen ved fergeleiet på Verket (Fjordveien 89). OF/Asker kommune stiller med nødvendig redskap og solide hansker deles ut til deltakerne. (Hanskene beholdes av deltakerne, de er forøvig av meget god kvalitet).

Mandag 12. september
10:00 Introduksjon av prosjektet og deltagere
Oppstart av rydding
12:00 Lunsjpause
Videre rydding av området
15:00    Slutt for dagen
 
Tirsdag 13. september
10:00 Kjapp introduksjon av prosjekt, evt. nye deltagere
Fortsetter med rydding der vi slapp fra sist dag
12:00 Lunsjpause
Opprydding
15:00 Slutt for dagen

Vi håper at beboere og andre stiller opp til felles innsats og sosialt samvær, det var veldig hyggelig i fjor på tilsvarende dugnad på Verketstranda. Vennligst meld din deltakelse til Kim på telefon/SMS til 93 07 14 50 eller e-post kim.jarre@gmail.com så vi kan melde fra til OF hvor mange deltagere det blir til lunsj.

Husk å oppgi om evt. allergener i forbindelsen med lunsjen!

Verket og Bogen Vels facebookside er nå en gruppe på f/B

Vi har dannet en gruppe for vellet på facebook

Det gjør det enklere å kommentere og administrere.
(Den gamle facebooksiden eksisterer fortsatt men vil ikke oppdateres).

Klikk på lenken nedenfor og trykk på knappen "Bli medlem". Så snart en av administratorene (kasserer Solveig eller leder Kim) godkjenner deg - vi er ikke vanskelige 😁 - er du inne og kan skrive innlegg osv.

https://www.facebook.com/groups/1400153017097276

Leie av Fjordhuset

Storsalen dekket til bankett.

Storsalen dekket til bankett.

Festsalen i Fjordhuset framstår nå i nye farger og forbedret akustikk! Fjordhuset er rimelig til leie til barnedåp, bryllup, fest, jubiléum, bursdag og andre arrangement.

Trykk på menyen ovenfor "Leie av Fjordhuset"

Kommuneplanens arealdel - innspill fra Verket og Bogen vel

Verket og Bogen vel foretok i forkant av Allmøtet på Hovenga en dør-til-dør spørreunderøkelse. I undersøkelsen ble beboerne på Verket og i Bogen ble bedt om å si Ja eller Nei til Svelviksand AS' innspill til arealdelen om å etablere en losse og lastekai på nordsiden av Ryggen.

Resultatet ble et meget utvetydig "nei" da 95% av de spurte var negative og kun 5% positive til en slik etablering. Et nei betyr at sandtaksdriften vil fortsette på samme måte som tidligere til det ikke er mer masse å hente ut. Et ja betyr etablering av en losse og lasteterminal for rene og "lett forurensede" masser, mellomlagring, bearbeiding og¨utskiping av masser samt permanent deponering av ikke salgbare masser. Forslaget fremholder at transporten vha. skip vil være miljøvennlig i forhold til veitransport, men det er åpenbart at veitransporten vil øke da det ikke finnes lastekaier nær de ulike stedene der massene kommer i fra. En stor del av massene vil i så fall komme på vei direkte rfa uttaksstedet da dette vil være kortere. Dette på et veisystem som forlengst er utdatert og underdimensjonert i forhold til dagens trafikk.

Du kan se på og laste ned innspillet her:  VBV's høringsinnspill

(NB! Du trenger ikke å abonnere på Dropbox eller være medlem for å kunne se eller lagre dokumentet, klikk det bort hvis det dukker opp et et vindu med tilbud om registering).

Verket og Bogen vel har brukt dette innspillet som vedlegg til den elektroniske "innspillsportalen" som Asker kommune har etablert.

Kommuneplanens arealdel - innspill fra KVNF

I etterkant av Allmøtet på Hovenga 24. mai om kommuneplanens arealdel har KVNF utarbeidet et høringsinnspill.

KVNF er altså "Klokkarstua Verket Nærmiljøforum" som Verket og Bogen vel er tilsluttet.

Stor takk til Jan Hansen Østli, Hans Ole Korsgaard og Marianne Bakkerud for arbeidet med å arrangere allmøtet på Hovenga i forrige uke.

På bakgrunn av innspillene og diskusjonen har Hans Ole laget et sammendrag av hva de frammøtte syntes om i alt 8 punkter i utkastet til arealplan som berører Klokkarstua og Verket.

Du kan se på og laste ned innspillet her: KVNFs høringsinnspill

(NB! Du trenger ikke å abonnere på Dropbox eller være medlem for å kunne se eller lagre dokumentet, klikk det bort hvis det dukker opp et et vindu med tilbud om registering).

Verket og Bogen vel tilslutter seg de synspunkter og bekymringer som fremkommer i innspillet fra KVNF. Verket og Bogen vel har i tillegg utformet et eget innspill vedrørende Verket på bakgrunn av resultatet av spørreundersøkelsen som nylig ble gjennomført på Verket og i Bogen ang. Svelviksands AS' planer om å etablere en losse og lastekai på nordsiden av Ryggen. Se egen artikkel om dette.

Allmøte 24. mai 2022, kl. 18-21 i Hovenga Samfunnshus

Allmøte om kommuneplanens arealdel - fokus på sandtakets framtid

Klokkarstua Verket Nærmiljøforum - inviterer til årets første Allmøte.

Temaet er Asker kommunes forslag til Kommuneplanens arealdel 2022 for Klokkarstua og Verket.

Hva skjer med etterbruk av sandtaket?

Blir det mer støv og støy?

Øker tungtrafikken?

Det serveres kaffe og kringle.

Møt opp den 24. mai 2022, kl. 18-21 i Hovenga Samfunnshus!

Strandrydding 22.-24. april 2022

Strandrydding 2022 – fjerning av svartkluft og søppel på Verketstranda

Svartkluft (Furcellaria lumbricalis) finnes det rikelig med på fjordbunnen i bukten sør for Verket. Vi har varianten som består av løse ”nøster” som danner store matter på sandbunnen i bukten. Ved ugunstig vær og sjø skylles den opp på stranden i store mengder og råtner til sjenanse for beboere og brukere av stranden. Det skylles også opp treverk, plast og annet søppel.

Verket og Bogen Vel arrangerer strandrydding etter påske i helgen 22. – 24. april. Vi har fått velvillig respons fra Asker kommune, Asker Drift vil sette ut containere til deponering av strandavfall på vestre del av Verketstranda, se skisse. Disse skal plasseres ut etter påske på stranda i området nedenfor Fjordveien 67. Oppmøteplass ved dugnadene vil være ved pumpehuset ved Verksrenna der det finnes en benk. Ta med redskaper som raker, river, skuffer og trillebører.

Mer informasjon om oppmøtetider/dager legges ut på denne siden noen dager før dugnadshelgen. God påske!

Dugnad Fjerning av Rynkeroser

Rynkerose (Rosa rugosa) er en vakker men uønsket art og regnes som en av de største problemartene vi har i Norge. Rynkerose utkonkurrerer arter i den naturlige flora, inkludert truede arter. Den liker seg på sandjord og trives derfor godt på Verket og i Bogen. 

Oslofjordens Friluftsråd (OFFR) har i samarbeid med Asker kommune tatt initiativ til dugnad i strandbeltet ved Verketsøya  tirsdag 26. oktober 2021. Dugnaden blir på dagtid, nærmere klokkeslett kommer. Kommunen stiller med en gravemaskin, og OFFR serverer lunsj!

Vi håper at så mange beboere som mulig stiller opp – vennligst ta kontakt med Kim på telefon/SMS til 93 07 14 50 eller e-post kim.jarre@gmail.com for påmelding. Husk å oppgi om evt. allergener i forbindelsen med lunsjen!

Verket og Bogen Vel

Kartet viser hvor Rynkerosa er utbredt
Kartet viser hvor Rynkerosa er utbredt

Årsmøte 2021

23. mar, 2020

Program for høsten 2022

Programmet for vellet høsten 2022 tar form. 

Trykk på fanen "Program" på menylinjen ovenfor for å se kommende aktiviteter. Vi deltar på dugnad, stiller ut på Hovtun, og arrangerer Fjord-Jazz og foredrag på Fjordhuset.

Velkommen!