De gang var det to sandtak og to brygger. Veien til Hurum gikk mellom dem.