Dette er tatt engang i 50 åra, før høyspentmastene kom. Bildet viser Svelviksand og Sand og Singel