Leie av Fjordhuset

Storsalen dekket til bankett

Festsalen i Fjordhuset framstår nå i nye farger og forbedret akustikk!  Fjordhuset er rimelig til leie til barnedåp, bryllup, fest, jubiléum, bursdag og andre arrangementer.

Trykk på menyen "Leie av Fjordhuset" ovenfor for å se flere bilder, leiepriser osv.

Velkommen!

Mer info om Strandryddingen 22.-24.april 2022

Det er meldt om bra dugnadsvær til helgen, opphold og ikke for varmt! Flg skjer i helgen:

Torsdag 21. april setter Asker kommune etter planen ut 2 stk. containere, 1 stk. på stranden nedenfor Fjordveien nr. 63 og 67, altså på den vestre delen av Verketstrand, og 1 stk. nede ved stranda mellom nr. 41 og 43 – altså på Midtskauen.

Containerne vil være åpne med dører som kan åpnes i kortende slik at det skal være mulig å kjøre inn med trillebårer og dumpe avfallet inne i containeren.

Oppmøteplass ved dugnadene vil være ved pumpehuset ved Verksrenna der det finnes en benk. NB! Ta med redskaper som raker, river, skuffer og trillebører samt arbeidslyst.

Vi møtes ved pumpehuset ved Verksrenna:

Fredag 22. april fra kl. 10:00

(Her blir det nok mest pensjonister men alle er velkomne)

Lørdag 23. april fra kl. 10:00

Søndag 24. april fra kl. 10:00

 

Søppelsekker til å samle opp plastavfall og lignende blir delt ut ved pumpehuset. Tanken er at containerne skal fylles med svartkluft, treverk og annet naturlig materiale. Plast, glass og annet strandsøppel legges i søppelsekkene ved siden av containerne. Det er meningen at materialet skal være komposterbart.

Det er selvsagt full anledning til å organisere seg i arbeidslag etter eget ønske samt å på begynne og avslutte arbeidet som det passer. Blir vi ferdige på lørdag blir det selvsagt ikke noe dugnad på søndag. Asker kommune fjerner containerne på mandag. Det er fint om folk jobber både på vestre (fra Verksrenna til Midtskauen) og østre del av stranden (Midtskauen og østover).

Vel møtt!

Styret i Verket og Bogen Vel

Strandrydding 22.-24.april 2022

 

Strandrydding 2022 – fjerning av svartkluft og søppel på Verketstranda

Svartkluft (Furcellaria lumbricalis) finnes det rikelig med på fjordbunnen i bukten sør for Verket. Vi har varianten som består av løse ”nøster” som danner store matter på sandbunnen i bukten. Ved ugunstig vær og sjø skylles den opp på stranden i store mengder og råtner til sjenanse for beboere og brukere av stranden. Det skylles også opp treverk, plast og annet søppel.

Verket og Bogen Vel arrangerer strandrydding etter påske i helgen 22. – 24. april. Vi har fått velvillig respons fra Asker kommune, Asker Drift vil sette ut containere til deponering av strandavfall på vestre del av Verketstranda, se skisse. Disse skal plasseres ut etter påske på stranda i området nedenfor Fjordveien 67. Oppmøteplass ved dugnadene vil være ved pumpehuset ved Verksrenna der det finnes en benk. Ta med redskaper som raker, river, skuffer og trillebører.

Mer informasjon om oppmøtetider/dager legges ut på denne siden noen dager før dugnadshelgen. God påske!

 

 

Årsmøte 2022

Årsmøte for medlemmer i Verket og Bogen Vel avholdes:

Onsdag 27. april 2022 kl. 18:00

i Fjordhuset på Verket, Fjordveien 26, 3490 Klokkarstua.

Forslag til saker som skal til behandling på årsmøtet må være styret i hende innen kl. 16:00 13. april 2022. Forslag sendes skriftlig til styret som e-post til fjordhuset26@gmail.com eller brev til leder Kim Jarre, Fjordveien 3D (Bogen), 3490 Klokkarstua.

Dagsorden med saksliste kunngjøres en uke før årsmøtet ihht. vedtektene.

29/3-2022

Styret i Verket og Bogen Vel

Dugnad Fjerning av Rynkeroser

Rynkerose (Rosa rugosa) er en vakker men uønsket art og regnes som en av de største problemartene vi har i Norge. Rynkerose utkonkurrerer arter i den naturlige flora, inkludert truede arter. Den liker seg på sandjord og trives derfor godt på Verket og i Bogen. 

Oslofjordens Friluftsråd (OFFR) har i samarbeid med Asker kommune tatt initiativ til dugnad i strandbeltet ved Verketsøya  tirsdag 26. oktober 2021. Dugnaden blir på dagtid, nærmere klokkeslett kommer. Kommunen stiller med en gravemaskin, og OFFR serverer lunsj!

Vi håper at så mange beboere som mulig stiller opp – vennligst ta kontakt med Kim på telefon/SMS til 93 07 14 50 eller e-post kim.jarre@gmail.com for påmelding. Husk å oppgi om evt. allergener i forbindelsen med lunsjen!

Verket og Bogen Vel

 

Kartet viser hvor Rynkerosa er utbredt

Årsmøte 2021

Velkommen til Verket og Bogen Vel                                          
 Verket og Bogen Vel ble startet i 1948

I vellets første protokoll kan vi lese:  -

Verket og Bogen vel ble stiftet fredag den 6. februar 1948 på bedehuset Tabor.
Der var møtt fram ca. 70 personer fra stedet.

Videre står det: – Foreningens formål er å virke til kretsens gavn. 

Ja, enklere kan det vel ikke sies. Det er også spesielt å merke seg at Verket og Bogen Vel startet sin virksomhet i bedehuset Tabor. 

Og 60 år etter i 2008, fikk vellet hele huset i gave av menigheten i Tabor og Tabor ble til Fjordhuset.

                                                                               

Fjordhuset leies ut til arrangementer.

Vil du leie Fjordhuset, trykk her

Fjordhuset er nå restaurert og pusset opp, etter mange dugnadstimer!  Huset inneholder foruten festsal, nytt kjøkken og toaletter. Storsalen har plass til ca. 40/50  mennesker.

  • Usjenert stort uteområde med mange muligheter
  • Flotte solforhold og utsikt over fjorden.
  • ”Midtskauen” et friluftsområde i nærmiljøet
  • Kystveien går gjennom hele området

Fjordhuset er den ideelle plassen for selskap av alle slag. Familiesammenkomst, konfirmasjon, møter, jubileer og mange andre formål.

Verket og Bogen Vel,  Fjordveien 26, 3490 Klokkarstua  E-post: fjordhuset26@gmail.com 

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klikk her for å legge til din egen tekst og endre på meg. Jeg er en god plass der du kan fortelle din historie og la dine besøkende vite litt mer om deg.