12. aug, 2020

Nytt styre

Velkommen til årsmøte 20 aug. kl.1800
Det blir i år ingen servering.

Det nye styret det skal stemmes over er:

Jens Brosø
Solveig Christine Borgnes Pfeiffer
Signe Helen Martinsen
Jørn Østern
Knut Tønnesen

Vara:
Toril Lislerud

Går ut:
Anne Bullen Eek
Roger Gundersen

Hilsen Anne Bullen Eek

Årsmøte 2020

28. jul, 2020

Årsmøte 20 august kl. 1800

Årsmøte i Verket og Bogen Vel
1. Godkjenning av innkallingen
2. Årsrapport og regnskap for 2019
Dette ligger tilgengelig på vår nettside http://www.verketogbogenvel.com
3. Valg
Flere i styret er på valg i år. Valgkomiteens innstilling blir lagt ut senere.
4. Nye forslag
Forslag må være sendt styret innen 6. august.
E-post: fjordhuset26@gmail.com

Koronaen resulterte at vi måtte utsette årsmøtet som var planlagt i april. Koronasituasjonen i dag tilsier at det er forsvarlig å avholde et årsmøte slik at et
nytt styre kan tre i kraft.

27. apr, 2020

Årsmøte 2020

Siste nytt fra styret ang. pandemien og konsekvenser av det.

Jeg har snakket med valgkomiteen, og vi må vente til det er praktisk mulig å gjennomføre årsmøtet med hensyn til pandemien.
Så snart dette er avklart vil innkalling bli sendt ut.

· Aktiviteter som dugnad, strandrydding, St. Hans feiring, fest og loppemarked, vil ikke bli gjennomført som en organisert aktivitet av Vellet.

· Roger vil dog jobbe videre med at sandtaket hjelper til med svartklyften på Verket. Han har sendt forespørsel og avventer svar.

· Toalettet på Vasker`n bør ikke åpnes før situasjonen er avklart da vi ikke har mulighet til holde den standarden på hygienen som er påkrevd nå. Jeg vil ta kontakt med Torgersen i kommunen om dette.

· Vi oppfordrer folk til å ta et eget initiativ for å rydde på strendene.

24. mar, 2020

Årsmøte dokumenter 2020

Velkommen til Verket og Bogen Vel                                          
 Verket og Bogen Vel ble startet i 1948

I vellets første protokoll kan vi lese:  -

Verket og Bogen vel ble stiftet fredag den 6. februar 1948 på bedehuset Tabor.
Der var møtt fram ca. 70 personer fra stedet.

Videre står det: – Foreningens formål er å virke til kretsens gavn. 

Ja, enklere kan det vel ikke sies. Det er også spesielt å merke seg at Verket og Bogen Vel startet sin virksomhet i bedehuset Tabor. 

Og 60 år etter i 2008, fikk vellet hele huset i gave av menigheten i Tabor og Tabor ble til Fjordhuset.

                                                                               

Fjordhuset leies ut til arrangementer.

Vil du leie Fjordhuset, trykk her

Fjordhuset er nå restaurert og pusset opp, etter mange dugnadstimer!  Huset inneholder foruten festsal, nytt kjøkken og toaletter. Storsalen har plass til ca. 40/50  mennesker.

  • Usjenert stort uteområde med mange muligheter
  • Flotte solforhold og utsikt over fjorden.
  • ”Midtskogen” et friluftsområde i nærmiljøet
  • Kystveien går gjennom hele området

Fjordhuset er den ideelle plassen for selskap av alle slag. Familiesammenkomst, konfirmasjon, møter, jubileer og mange andre formål.

Verket og Bogen Vel,  Fjordveien 26, 3490 Klokkarstua  E-post: fjordhuset26@gmail.com